Info dan: problemi i prepreke za zaštitu prava potrošača

14. oktobar 2019. – Danas je u Kragujevcu organizovan info dan – susret zainteresovanih strana u sklopu projetka „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača“ koji sprovodi Centar za evropske politike, a  podržava USAID – Projekat vladavine prava. Na info danu su predstavljeni rezultati istraživanja problema i prepreka za zaštitu prava protrošača koji se javljaju kao dužnici u izvršenju naplate komunalnih usluga, kao i modeli izgradnje mehanizma praćenja ovih predmeta i saradnje potrošačkih organizacija i javnih izvršitelja, radi unapređenja stanja zaštite ovih prava. Ključni problem je izostanak uredne dostave u izvršnom postupku, jer izbegavanjem prijema rešenja, potrošač gubi mogućnost da ima punu informaciju o stanju duga, da ga blagovremeno namiri, ali i da iskoristi prigovor, kao glavno pravno sredstvo u tom postupku, ako je potraživanje sporno ili već plaćeno. Na info danu su uzeli učešća predstavnici potrošačkih organizacija iz centralne Srbije, javni izvršitelji iz Kragujevca, kao i predstavnici lokalnih komunalnih preduzeća.