Mreža 23

Glavni ciljevi projekta Mreža 23 bili su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog Pregovaračkim poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna pravapodizanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju poglavlja 23 na nacionalnom i lokalnom…