Četvrti sastanak Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave u Srbiji: Predstavljanje Nacionalnog PAR Monitora

19. novembar 2018. – Danas je u Beogradu održan četvrti sastanak Nacionalne radne grupe (NRG) za reformu javne uprave (RJU) u Srbiji. Povod za održavanje sastanka je bio predstavljanje sveobuhvatnog izveštaja o stanju reforme javne uprave u Srbiji – Nacionalni PAR Monitor 2017/2018.  Izveštaj izrađen na osnovu jednogodišnjeg istraživačkog rada na praćenju RJU e u okviru WeBER-a*, prvog regionalnog projekta civilnog društva koji prati ovaj proces na Zapadnom Balkanu. Nacionalni PAR Monitor možete pronaći ovde.

U čemu je značaj praćenja reforme javne uprave od strane civilnog društva na događaju su diskutovali Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu (NAPA) i Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER-a.

Nacionalni PAR Monitor su predstavili njegovi autori: Miloš Đinđić, programski menadžer u CEP-u i vođa istraživačkog tima WeBER-a i Dragana Bajić, istraživačica u CEP-u. Nakon predstavljanja, usledila je diskusija u kojoj su učestvovali i Ljiljana Uzelac, rukovodilac grupe za upravljanje reformom javne uprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Bojana Selaković, programska menadžerka, Građanske inicijative (GI), članica WeBER platforme za Srbiju, Danijel Dašić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), članica NRG za RJU za Srbiju, WeBER platforma. Diskusiju je moderirala Milena Lazarević.

Događaj je okupio predstavnike civilnog društva, javne uprave, medija i medijskih udruženja, predstavnike donatorske zajednice, kao i stručnjake iz oblasti reforme javne uprave.

NRG je nacionalni konsultativni mehanizam za dijalog između civilnog društva i predstavnika relevantnih državnih organa o kreiranju i praćenju procesa RJU u zemljama Zapadnog Balkana (ZB). NRG su konstituisane u svakoj od ovih zemalja, a kao deo šire regionalne WeBER platforme. Više o NRG u Srbiji možete pronaći ovde.

*Projekat WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji projekat koji finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu WeBER možete pronaći ovde.

reforma javne uprave WeBER