• Tanja Miščević

    CEP Savet

    Tanja Miščević je zamenica generalne sekretarke Regionalnog saveta za saradnju (RCC). Prethodno je bila šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Direktorka Ministarstva za evropske integracije (tada Kancelarije za evropske integracije) Vlade Srbije bila je od 2005. do 2008. godine. Tokom 2007. godine vodila je pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije. Od 2010. do 2012. bila je državna sekretarka za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije, ranije i članica i potpredsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Bila je posebna savetnica za evropske integracije potpredsednika Vlade Srbije i ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu u periodu od 2012. do 2013, kao i savetnica UN programa za razvoj za projekte iz oblasti bezbednosti u regionu Jugoistočne Evrope (JIE). Bila je i potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji.