• Aleksandar Ivić

    Aleksandar je diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – master posvećen projektima elektronske uprave. U početku kao programer, a zatim i kao rukovodilac, razvijao je softverska rešenja koja su implementirana u upravi grada Novog Sada. Rešenja su služila za podršku izbornom procesu, budžetu grada, a matične knjige i objedinjena naplata su pre više od decenije postavljeni na distribuiranu arhitekturu. Aleksandar 2010. počinje da radi kao pomoćnik direktora u Republičkom zavodu za informatiku i internet – preteči današnje kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na razvoju nacionalnog portala za eUpravu onakvog kakvog ga i danas koristimo. Uz skromne resurse, Aleksandar vodi projekte poput zakazivanja termina za lična dokumenta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, produženje registracije automobila na tehničkom pregledu, kao i zamenu papirne vozačke dozvole. Od 2013. godine Aleksandar je angažovan kao nezavisni konsultant u oblasti informacionih tehnologija i e-uprave od strane USAID, UNDP, World Bank, GIZ, PwC, IFC i konačno CEP-a.