Zvanično uspostavljen Savet CEP-a

Beograd, 12. januar 2017.

Prvi sastanak novoosnovanog Saveta Centra za evropske politike održan je u Beogradu 12. januara 2017. godine. Članove Saveta čine istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici priznatih nacionalnih institucija, akademskih ustanova, kao i međunarodnih i multilateralnih organizacija.

Nebojša Lazarević, predsednik Upravnog odbora CEP-a, predsedavao je sastanku i poželeo dobrodošlicu istaknutim članovima Saveta. On je istakao da je uloga ovog savetodavnog tela veoma važna za razvoj CEP-a i strateško planiranje budućih istraživanja. Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i Ranka Miljenović, viša projektna menadžerka, predstavile su oblasti rada i dostignuća koja je CEP postigao do sada. Programski menadžer CEP-a Dušan Protić predstavio je glavna dostignuća u oblasti unutrašnjeg tržišta i konkurentnosti. Članovima je prikazan Plan prioriteta za 2017. godinu, nakon čega je usledila diskusija o predstavljenim tematskim prioritetima i predstojećim izazovima u zemlji i inostranstvu.

Članovi su razmenili stavove i naglasili da organizacije civilnog društva igraju veoma važnu ulogu ne samo u procesu integracije Srbije u EU, već i u kompletnom procesu reforme. Oni su istakli da Srbija može i treba da pojača učešće u debatama koje se tiču budućnosti Evropske unije, kao i u izazovima sa kojima se Evropska unija trenutno suočava. Članovi Saveta su naglasili i da bi Srbija trebalo proaktivno da se uključi u ovakve debate kako bi se što bolje predstavila na evropskom nivou, u čemu joj think thank organizacije kao što je CEP mogu značajno pomoći.

Kako je Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o za pristupanju Srbije Evropskoj uniji , istakla: „Nema procesa pregovora bez civilnog društva i njegovo uključivanje je jako važno i za zemlju unutra,  ali i za zagovaranje pridruživanja preko država članica i Brisela”. Milena Lazarević je objasnila da je uloga civilnog društva da u stopu prati najbitnija dešavanja i ključne debate na nivou EU i da sa njima upoznaje medije i zainteresovanu javnost. Ona naglašava da bi ucešće civilnog drustva bilo korisno ne samo za CEP kao think thank, već i Srbiju koja već sada treba da izgrađuje imidž kao buduća članica Evropske unije.

Savetu CEP-a će biti poverena savetodavna i usmeravajuća uloga u kreiranju strateškog i programskog okvira i pružanju preporuka za budući razvoj CEP-a. Istovremeno, Savet će doprineti daljem napretku metodologije istraživanja i kapaciteta u pojedinačnim oblastima kojima se CEP bavi, ali i pružiti podršku u promociji rezultata istraživanja među zainteresovanim stranama i široj javnosti.

Kompletna lista članova Saveta dostupna je ovde.