Značaj lokalnih i i regionalnih nivoa vlasti za uspešno pristupanje EU

Brisel, 3-4. maj 2018. – Mogućnost da se Srbija i Crna Gora pridruže Evropskoj uniji 2025. godine (okvirni datum koji je predložila Evropska komisija), trebalo bi da podstakne reforme širom Zapadnog Balkana, uključujući i reforme na lokalnom nivou i nivou regiona, naglasili su govornici tokom panel diskusija na četvrtoj Godišnjoj konferenciji Komiteta regiona EU o politici proširenja. Fokus ovih događaja, koji su ove godine organizovali Evropska komisija, Komitet regiona EU i Predsedništvo Saveta EU, je lokalna i regionalna dimenzija pristupanja Uniji. Na događaju je zaključeno da će uspešnost sledećeg proširenja Unije „dosta zavisiti od gradova i regiona“, budući da 70% zakonodavstva EU izvršavaju lokalni nivoi vlasti. Sa tim se složio i Srđan Majstorović, predsednik UO CEP-a,  koji je učestvovao na ovom događaju u okviru panel-diskusije „Stanje i budućnost procesa proširenja: kako to vide eksperti“.  Majstorović je poseban naglasak stavio na važnost saradnje lokalnih i regionalnih vlasti sa organizacijama civilnog društva i medijima u cilju boljeg informisanja građana.

Na konferenciji je učestovao i evropski komesar za proširenje, Johannes Hahn, koji je rekao da je uveren da proces proširenja ne može biti uspešan bez konkretnih akcija na lokalnom i regionalnom nivou, upozoravajući da „ako delujemo samo na nacionalnom nivou, uspeh će biti površan“ kao i da lokalni i regionalni nivo vlasti igra važnu ulogu kao temelj stabilnosti; on promoviše društveno-ekonomski razvoj i olakšava prekograničnu saradnju. Hahn je takođe zaključio da je kvalitet procesa proširenja važniji od brzine, kao i da su zemlje Zapadnog Balkana svesne da će se proširenje dogoditi samo ako jod toga obe strane imaju koristi – i EU i Zapadni Balkan.

Pogledajte fotografije sa događaja ovde.