Zajedničko regionalno tržište – put ka povezanijem regionu

Sreda, 4. novembar 2020. – Regionalna mreža Think for Europe (TEN) i Savet sa regionalnu saradnju (RCC) danas su organizovali konsultacije sa organizacijama civilnog društva Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu, predlogu koji RCC sastavlja sa vladama iz regiona, članicama Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i partnerima, i za koji se očekuje da bude potvrđen za nekoliko dana na Samitu u Sofiji, gde će se sastati lideri Zapadnog Balkana i EU.

Zajedničko regionalno tržište je inicijativa koja je prvobitno bila spomenuta u nedavno objavljenom Ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan, koji je predložila Evropska komisija, a u kome je predviđeno do 9 milijardi evra pomoći Zapadnom Balkanu, u cilju smanjivanja ekonomskog jaza između EU i ovog regiona i pripreme regiona za članstvo u EU. Akcioni plan obuhvata period od 2021-2024. godine.

Na sastanku je naglašeno da Zajedničko regionalno tržište nije zamena za već postojeće ugovore koje zemlje imaju potpisane sa EU ili jedna sa drugom u okviru CEFTA-e, već da ih nadopunjuje i konkretizuje. Dublja ekonomska regionalna integracija nije i ne može biti zamena za EU integracije, ali je neophodna za ekonomsko jačanje i povezivanje regiona, a sve u skladu sa pravilima EU.

„Ovaj plan je baziran na četiri slobode – sloboda kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala, Mini Šengenu, na investicionom planu, a u cilju transformacije Zapadnog Balkana u jednu od najatraktivnijih zona za investiranje na svetu i harmonizacije sa pravilima EU, kao i na digitalnom planu, sa ciljem da se Zapadni Balkan uključi u digitalno tržište EU,“ rekla je na događaju Tanja Miščević, zamenica generalne sekretarke RCC-ja.

Anida Šabanović iz Vanjskopolitičke inicijative (VPI BH) iz Sarajeva je istakla kako je ovaj plan vrlo ambiciozan, ali i vrlo konkretan, i to daje nadu da će se zaista i ispuniti. „Imamo snažnu finansijsku podršku iz EU, i ostalo je samo da naša politička posvećenost bude jaka, i ovakvom inicijativom može mnogo da se postigne. Dobro je to što su u ceo proces uključene i organizacije civilnog društva,“ istakla je ona.

Izvršna direktorka CEP-a, Ranka Miljenović, istakla je da je veoma dobro to što su u program uključena inicijativa poput Zelenih koridora, kao i da je dobro što je stavljen naglasak na digitalno tržište. Ona je istakla da je potrebno više promovisati region kada su u pitanju mala i srednja preduzeća.

Njomza Arifi iz Grupe za legalne i političke studije (GLPS) iz Prištine je istakla normalizaciju političkih odnosa kao preduslov uspostavljanju bliskijih ekonomskih odnosa.

Majlinda Bregu, generalna sekretarka RCC-ija izrazila je veru da će ova incijativa biti usvojena na Samitu u Sofiji 10. novembra i pozvala civilno društvo Zapadnog Balkana da pomogne u promociji i zalaganju za ovu inicijativu.

Planom će biti obuhvaćeno i usklađivanje sa ekološkim standardima EU i Zelenim dogovorom.

Na sastanku je takođe istaknuto i da bolje povezivanje ekonomija Zapadnog Balkana zahteva snažnu posvećenost vlada regiona, naročito kada je u pitanju spremnost za saradnju, kao i sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, budući da bez toga ne može biti ekonomskog napretka.

Snimak sa diskusije pogledajte ovde.