Zagovaranje za kvalitetnije mehanizme uslovljavanja EU

20-21. mart 2018. – Predstavnici Instituta za evropske politike (EPI) iz Skoplja, Instituta alternativa (IA) iz Podgorice i Vanjskopolitičke inicijative (VPI BH) iz Sarajeva su bili u poseti Hagu, Holandija, gde su imali zagovaračke sastanke sa predstavnicima civilnog društva, akademija i holadske vlade. Motiv sastanaka je bio predstaviti ključne nalaze i preporuke BENCHER projekta (Efekti mehanizama za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – nivo uspešnosti), koji je CEP sproveo zajedno sa svojim partnerima iz Think for Europe mreže, među kojima su i EPI, IA i VPI BH. Takođe, motiv sastanaka je bio i da civilno društvo iz zemalja Zapadnog Balkana stekne bolje razumevanje kakva je holandska percepcija procesa proširenja EU.

Tim se sastao sa Michiel Luiningom, predavačem na Univerzitetu Leiden, predstavnicima Instituta za višestranačku demokratiju (Nimda), novinarem Joost van Egmondom, kao i sa Emine Bozkurt, članicom Evropskog parlamenta, i predstavnicima Međunarodnog instituta za demokratiju i pomoć u izbornom procesu (IDEA) i Haškog centra za strateške studije (HCSS), kao i sa predstavnicima Predstavničkog doma holandskog parlamenta  i holandskog Ministarstva spoljnih poslova.