Zagovaranje dalo rezultate: Vlada Srbije objavila zaključke sa sastanaka Posebne grupe za reformu javne uprave

17. avgust 2018. – Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije objavljeni su zaključci sa sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave (RJU), održanog 29. i 30. maja u Beogradu. Zaključke sa sastanka možete preuzeti ovde.

Posebne grupe za RJU osnovane su u svim državama Zapadnog Balkana, kao deo strukture za praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Sastanci Posebne grupe predstavljaju politički dijalog između predstavnika Evropske komisije i Vlade Republike Srbije zaduženih za reformu javne uprave. U Srbiji je prvi sastanak Posebne grupe održan 2014. godine, a ove godine su prvi put objavljeni zaključci sa sastanka.

Postizanje dogovora sa vodećim organima zaduženim za RJU u svakoj državi Zapadnog Balkana o ujednačenoj praksi objavljivanja dnevnog reda i zapisnika sa svake sednice posebnih grupa za RJU je jedna od preporuka koju su Evropskoj komisiji dale Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike (CEP), i Korina Stratulat, viša analitičarka politike iz briselskog Centra za evropsku politiku (EPC)  u sižeu politike „Proširenje na Balkan i politika građanskog pritiska“. Siže je napisan u okviru regionalnog projekta „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER) koji vodi CEP.

CEP je, pored ovoga, aprila 2017. godine inicirao  učešće organizacija civilnog društva (OCD) u rad Posebne grupe za RJU u Srbiji kroz organizovanje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima OCD.

Pored Srbije, oktobra 2017. i Crna Gora je objavila zaključke sa sednice Posebne grupe održane u toj zemlji. Zaključke sa te sednice možete preuzeti ovde.

WeBER