Vladavina prava osnovni preduslov ekonomskog napretka

Najveći problem u komunikaciji ekonomskih tema u Srbiji je u nedostatku obučenih ekonomskih novinara i suženoj slobodi medija, a osnovni preduslov ekonomskog napretka je u vladavini prava.

Ovo je zaključak onlajn radionice „Ekonomske teme u procesu evropskih integracije Srbije“ u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ koji sprovode Centra za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike preko portala European Western Balkans.

Direktorka i glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović je istakla da Srbija ima problem sa nedostatkom obučenih ekonomskih novinara što utiče na izveštavanje o ekonomskim pitanjima.

„Ekonomsko novinarstvo u Srbiji je u „hendikepu“. Nema dovoljno obučenih ekonomskih novinara. Vi ne možete da pišete o transparentnosti budžeta ukoliko ne poznajete dobro procedure i mehanizme kako se taj budžet usvaja“, istakla je Stepanović.

Ona je dodala da je jako važno na koji način „mejnstrim“ mediji izveštavaju o ekonomskim stvarima.

„U ekonomskim stvarima moć manipulacije je mnogo veća. Sa političkim novinarstvom je mnogo lakše jer svi misle da se razumeju u politiku, sa ekonomijom građanima morate da objasnite sve od početka“, rekla je urednica Nove ekonomije.

Ona je naglasila da je važno da se u izveštavanju o ekonomskim stvarima fokus stavi na ono što se neposredno tiče građana.

Kada su u pitanju ekonomska poglavlja i napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, Stepanović ističe da je nužno pitanje vladavine prava za dalji napredak u ovim oblastima.

U okviru radionice, Dušan Protić (CEP), kao koordinator radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za poglavlja 1, 3 i 28, Jelena Rančić (NALED), koordinatorka radne grupe NKEU za poglavlje 16 i Slobodan Krstović (NALED), koordinator radne grupe NKEU za poglavlje 8 predstavili su učesnicima radionice aktuelne teme iz oblasti koje su obuhvaćene ovim poglavljima, a tiču se unutrašnjeg tržišta i konkurencije i inkluzivnog rasta.

Vest i fotografija preuzeti sa sajta European Western Balkans.