Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?

Centar za evropske politike u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji organizuje konferenciju „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: Ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?“ u petak, 28. novembra 2014.

Konferencija ima za cilj da skrene pažnju na probleme i izazove u pogledu kvaliteta ljudskih resursa u državnoj upravi i time podstakne interesovanje i dalje napore u pravcu sprovođenja reforme službeničkog sistema u kontekstu pristupanja Srbije EU, a to će ujedno biti prilika da od francuskih gostiju čujemo iskustva i dobre prakse Republike Francuske. Pored zvaničnika iz Srbije, među učesnicima su i Christine Moro, nova ambasadorka Republike Francuske u Srbiji i stručnjaci iz Francuske za pitanja javne uprave i ljudskih resursa.

U okviru događaja, CEP prezentuje i svoju novu studiju „Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU“, u kojoj se utvrđuju ključni nedostaci službeničkog sistema u Srbiji viđeni iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja.

Konferencija se održava u Francuskom institutu, uz simultani francusko-srpski prevod.