Upitnik za OCD – Partnerstvo za otvorenu upravu

Centar za evropske politike kao nacionalna istraživačka organizaciju prati proces Partnerstva za otvorenu upravu (engl. Open Government Partnership) kroz Nezavisni mehanizam za izveštavanje (engl. Independent Research Mechanism) i trenutno sprovodi analizu primene Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu.

Želimo da pozovemo organizacije civilnog društva, kao i širu zainteresovanu javnost, da se uključe u proces konsultacije kako bi smo pružili verodostojan, nezavisan i objektivan opis POU procesa, rezultata mera i aktivnosti, kao i činjenično zasnovane preporuke.

Pozivamo vas da popunite elektronski upitnik ukoliko se bavite jednom od sledećih tema:

1. Fiskalna transparentnost na republičkom i/ili lokalnom nivou;

2. Borba protiv korupcije;

3. Pristup informacijama;

4. Učešće javnosti.

Elektronski upitnik koji je dostupan preko linka https://www.surveymonkey.com/r/CEP_Partnerstvo_za_otvorenu_upravu.

Rok za popunjavanje upitnika je utorak 15. septembar 2015. godine.

Dodatne komentare možete slati i na elektronsku adresu: amanda.orza@cep.org.rs.

Hvala što odvojili svoje vreme za popunjavanje upitnika!