Uključivanje lokalnih OCD u ekonomske teme kroz NKEU

Kragujevac22. septembar 2020. – Diskusija sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva održana je danas u Kragujevcu. Tema diskusije je bila uključivanje lokalnih organizacija civilnog društva u proces evropskih integracija u ekonomskim poglavljima, a kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (Konvent).

Zaključak diskusije je kako, iako ekonomska pitanja čine više od dve trećine materije u pregovaračkom procesu, ona su zanemarena zbog „političkih” pitanja. Naročito je nevidljiva tema toga kako da lokalne OCD prate i utiču na proces pristupanja u ovim pitanjima.

Koordinatorka Konventa, Nataša Dragojlović, rekla je kako „ono što je najskuplje i najteže uraditi u pristupnom procesu, Srbija pokazuje spremnost da se time bavi, a vladavinu prava, koja nije skupa, ali je potrebna jaka politička volja, Srbija zapostavlja.”

Događaju su prisustovali i član Pregovaračkog tima Vlade Srbije za vođenje pregovora o pristupanju EU, Nebojša Lazarević, koordinator radnih grupa Konventa u poglavljima 1 (Slobodno kretanje robe), 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) i 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja) i programski menadžer u CEP-u, Dušan Protić, i Slobodan Krstović, šef Jedinice za životnu sredinu u NALED-u. NALED u Konventu koordinira rad radnih grupa za poglavlja 8 (Zaštita konkurencije) i poglavlje 16 (Oporezivanje).

„Poglavlja o slobodnom kretanju robe, pravu poslovnog nastanjivanja i slobodi pružanja usluga i zaštiti potrošača i zdravlja su gotovo spremna za otvaranje. Očekujemo da, kada se reše neka politička pitanja koja koče proces, ova poglavlja budu otvorena,” rekao je Protić.

Govoreći o važnosti uključivanja svih zainteresovanih aktera u proces donošenja odluka, Slobodan Krstović je rekao kako se „snaga jedne institucije ogleda u spremnosti da prihvati mišljenja drugih institucija i zainteresovanih strana, da kad radi na zakonima i propisima uključi što širi krug aktera na koje to može da utiče: iz privrede, civilnog društva, itd.”

Doručak je organizovan u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ sprovode CEP, NALED i portal European Western Balkans, uz podršku Evropske komisije, sa fokusom na proučavanje ekonomskih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU i aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju u odabranim ekonomskim poglavljima.