Uključiti Zapadni Balkan u dijalog o budućnosti Evrope

Brisel, 3. maj 2018. – Evropska unija i njene države članice bi trebalo da uključe zemlje Zapadnog Balkana u zajednički dijalog o budućnosti kontinenta, rekao je Srđan Majstorović, predsednik UO CEP-a na panel-diskusiji “EU i Zapadni Balkan: svi složno!” koji je organizovao Centar za evropsku politiku (EPC) iz Brisela.

Uvodnu reč je održao Christian Danielsson, generalni direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, koji je u svom govoru istakao da je „Balkan deo Evrope“. On je takođe podvukao da Samit EU-Zapadni Balkan u Sofiji, koji će se održati sredinom maja 2018, nije „samit proširenja, već skup o Zapadnom Balkanu“, prilika da se razgovara o reformama koje su neophodne zemljama ovog regiona.

“Potrebno je pokazati iskrene napore u reformisanju javne uprave i u borbi protiv korupcije“ naglasio je Danielsson, dodajući da bi u zemljama Zapadnog Balkana „mediji i civilno društvo trebalo da imaju bitniju ulogu“.

U panel diskusiji koja je sledila, ambasadorka Gergana Karadjova, predstavnica Bugarske u Odboru Evropske unije za politiku i bezbednost, istakla je da uloga Saveta Unije, kojim Bugarska do kraja juna presedava, nije da ubrza proširenje EU, već da ohrabri države u regionu da napreduju u reformama.

Fiona McIlwham, direktorka u Departmanu za Zapadni Balkan u britanskom Ministarstvu spoljnih poslova, naglasila je značaj saradnje zemalja u ovom regionu, ali i saradnje ovog regiona sa ostalim zemljama Evrope, kako bi se uspešno borili protiv terorizma i organizovanog kriminala.

O značaju regionalne saradnje i saradnje sa EU u rešavanju važnih problema govorio je i Majstorović, koji je izneo očekivanja da će države članice EU prepoznati da je „proširenje Unije strateški važno za stabilnost Evrope“. On je dodao da će „2018. godina biti ključna za ovaj region kada je u pitanju proširenje“.

„Regionalna saradnja mora biti unapređena u cilju izgradnje novog imidža, imidža uspešnog Zapadnog Balkana, a Evropska unija i njene države članice bi trebalo da pokažu više entuzijazma kada je u pitanju proširenje na ovaj region“, rekao je Majstorović na ovom skupu.