Učestvovanje na obuci o zaštiti životne sredine u Briselu

Brisel, 28. maj – 01. jun 2018. – Istraživač Centra za evropske politike Stefan Šipka je 28. maja do 01. juna učestvovao u studijskom putovanju u Brisel u organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine (REC) a u sklopu CSOnnect programa koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Cilj studijske posete bio je upoznavanje organizacija civilnog društva iz Srbije sa ključnim briselskim akterima aktivnim u oblasti zaštite životne sredine.

Zajedno sa predstavnicima još 21 ekološke nevladine organizacije iz Srbije, predstavnik CEP-a je imao priliku da ostvari bliži uvid u način rada Evropske komisije, Misije Srbije pri EU, nekoliko ključnih briselskih ekoloških OCD, lokalnom samoupravom Brisela i predstavništvom Privredne komore Srbije u Briselu, te da na taj način produbi postojeća znanja na datu tematiku i ostvari nove kontakte za potencijalnu dalju saradnju. Studijska poseta se stoga pokazala veoma interesantnom i korisnom i pruža osnove za poboljšanje rada CEP-a u oblasti zaštite životne sredine u predstojećem periodu.