Treninzi za organizacije civilnog društva

12-13. jun 2017. – Centar za evropske politike je organizovao dve obuke za predstavnike organizacija civilnog društva na temu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Obuke su držali Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, i Dejan Maksimović, iz Ekološkog centra Stanište. Na pomenutim obukama predstavnici OCD su imali prilike da unaprede svoja znanja o pravno-institucionalnom okviru finansiranja zaštite životne sredine u opštinama i gradovima, postojećoj praksi i ključnim izazovima, kao i da kroz praktične vežbe unaprede svoje veštine u pogledu analize i praćenja procesa finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Obuke se sprovode u sklopu CSOnnect institucionalnog granta. CEP je vodeća organizacija u konzorcijumu koji je jedan od dobitnika CSOnnect institucionalnih grantova, a pomenuti grantovi se dodaljuju u sklopu CSOnnect programa akoji sprovodi Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA.