#ThinkThankReact: Svetska kampanja solidarnosti

U ovim mračnim vremenima, više od 130 think tank-ova širom sveta okupilo se kako bi pokazali da, bez obzira na probleme sa kojima se suočavamo – pandemije, ograničenja kretanja, i mnogi drugi – think tank-ovi će uvek držati upaljena svetla. Sa snažnim uverenjem da se znanje, ideje, inovacije i saradnja ne mogu zaustaviti, Centar za evropske politike – CEP je učestvovao u inicijativi koju je pokrenuo jedan od najstarijih i najuticajnijih think tank-ova, Italijanski institut za međunarodne političke studije (ISPI). Ova inicijativa je mnogo više od samo jedne kampanje za društvene mreže – to je pokazivanje solidarnosti, prilagodljivosti i želje da se nikada ne prestane sa učenjem, zagovaranjem i širenjem ideja za bolji svet, za politike zasnovane na dokazima, znajući da u toj borbi nikada nismo sami.