Svetski dan prava potrošača, 15.mart

U svetu se 15. mart obeležava da bi se naglasio značaj prava potrošača, kako potrošačima tako i trgovcima.* Ovogodišnja manifestacija u Briselu organizovana je po petnaesti put kao tribina za predstavnike evropskih institucija, vlada i organizacija civilnog društva. Ovogodišnja tema ticala se bezbednosti proizvoda i tržišnog nadzora, pored toga davane su informacije vezane za prava potrošača, kao osnovne vrednosti Unije, kako bi se podigla svest o mogućnostima njihovog ostvarivanja. Uzimajući u obzir širenje Jedinstvenog tržišta EU, i potrebu da se uprkos prethodnim izazovima povrati poverenje potrošača, ovogodišnja tema bezbednosti proizvoda dobija dodatno na značaju. S obzirom da je pouzdanost proizvoda osnov za dalji razvoj tržišta, kompromis kada je u pitanju bezbednost proizvoda nije moguć. Stafan Nilson, predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, skrenuo je pažnju na činjenicu da su aktivne potrošačke organizacije od suštinskog značaja kako bi se povratilo poverenje potrošača.

U Srbiji, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, u saradnji sa timom IPA projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“, organizovalo je Sajam potrošačkih prava u tržnom centru Delta City u cilju obeležavanja Svetskog dana prava potrošača. CEP je u okviru Studije potrošačke politike, objavljene januara 2013. godine, istakao, između ostalog, neophodnost daljih izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, i ovom prilikom su organizacije i asocijacije potrošača, prisutne na Sajmu potrošačkih prava, upoznate sa zaključcima Studije.

Svetski dan prava potrošača u Srbiji obeležava se u vreme trajanja javne rasprave o usvojenom Nacrtu strategije zaštite potrošača za period 2013-2018, kako bi se uzela u obzir mišljenja eksperata kao i šire javnosti po pitanju realizacije dugoročnih ciljeva, aktivnosti i mera, kao i rokova i institucija nadležnih za njihovo sprovođenje. CEP je uzeo učešće u javnoj raspravi podnošenjem stručnih komentara na usvojeni nacrt.

* Američki predsednik Džon F. Kenedi je u Kongresu 15. marta 1962. godine održao govor kojim se po prvi put ističu četiri osnovna prava potrošača (pravo na bezbednost, pravo na obaveštenost, pravo na slobodan izbor i pravo na učešće, koje je kasnije UN razradio i dopunio). Ovaj datum je 1983. godine proglašen za Svetski dan prava potrošača , a potom i za Evropski dan potrošača.