Stažisti iz Evropske komisije u poseti CEP-u

1. februar 2018. – Danas smo imali prilike da ugostimo grupu od devet stažista Direktorata Evropske komisije za proširenje (DG NEAR), koji su u okviru studijske posete Srbiji posetili i našu organizaciju.

Sa stažistima smo razgovarali na temu položaja i uloge think tank-ova u Srbiji, kao i na temu procesa pristupanja Srbije EU.

Naša izvršna direktorka, Ranka Miljenović, i naši programski menadžeri, Dušan Protić i Miloš Đinđić, stažistima su predstavili kratku istoriju, programske oblasti i fokuse rada CEP-a. Oni su stažistima objasnili kako funkcioniše jedan think tank u našoj zemlji, kao oblik organizacije koji nije toliko čest na ovim prostorima. Iako je civilno društvo dosta prisutno i aktivno uključeno, uglavnom se ne oseća konkretan doprinos kreiranju politika, objasnili su učesnicima. Organizacija civilnog društva (OCD-ova) ima mnogo i konkurencija na tom polju je velika jer su u pitanju veoma kvalitetne OCD, ali nema suštinskog pomaganja, suštinske pomoći i uticaja na promenu stanja, objasnili su naši predstavnici.

Stažiste je interesovalo kako je CEP bio uključen u Briselski proces, kao i koliko su pregovori o pristupanju Srbije EU transparentni, o kojim pitanjima se najviše priča u ovom procesu, a koja poglavlja i pitanja su, prema našem mišljenju, zanemarena. Složili smo se sa učesnicima da bi država mogla mnogo da pomogne uključivanje civilnog društva u kreiranje politika, kao i da istraživanja i stavovi civilnog društva budu više prisutni u javnosti. Naši predstavnici su ipak naglasili da su OCD u Srbiji još uvek tek na početku, da polako tek „kopamo“ temelje snažnog i uticajnog civilnog društva, čiji glas i reč imaju veliki znača, koji mogu da priže veliki doprinos i da intenzivno utiču na promenu i poboljšanje trenutnog stanja.