• ENGENG
 • Srđan Majstorović predsednik Upravnog odbora CEP-a

  12. oktobar 2017. – Centar za evropske politike – CEP vas sa ponosom obaveštava da je Srđan Majstorović izabran za predsednika Upravnog odbora organizacije. Članice UO su Ranka Miljenović, izvršna direktorka CEP-a i Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a. Zadatak Upravnog odbora je da se, kao izvršni organ Udruženja, stara o sprovođenju ciljeva i da rukovodi njegovim radom na strateškom nivou.

  Sa impresivnom biografijom i svojim prethodnim iskustvom rada u javnoj upravi na procesu evropskih integracija, Majstorović će pružiti značajan doprinos upravljačkoj strukturi CEP-a. Njegov fokus biće ostvarivanje vizije i misije organizacije na strateškom nivou i kroz javnu diplomatiju.

  U nastavku pročitajte uvodno obraćanje gospodina Majstorovića:

  Drage prijateljice i prijatelji, drage saradnice i saradnici,

  Nakon 16 godina rada na približivanju Srbije Evropskoj uniji, nastavljam da se ovim izazovnim i ispunjavajućim poslom bavim iz drugačije perspektive.

  Od 2001. godine bio sam direktno uključen u sva značajna dešavanja kada je u pitanju proces evropskih integracija – od priprema i pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, podnošenja kandidature za članstvo Srbije u EU, do pristupnih pregovora u okviru Pregovaračkog tima za pristupanje EU. Imao sam retku privilegiju da budem svedok i učesnik svih dosadašnjih faza transformacije Srbije i njenog postepenog prilagođavanja pravilima i standardima koji važe u EU, odnosno njenim članicama.

  Iskustvo rada u javnom sektoru bila je velika privilegija. Upoznao sam i sarađivao sa sjajnim ljudima, stručnjacima koji ulažu iskrene napore da unaprede zakonodavni okvir i funkcionisanje institucija kako bi omogućili građanima Srbije da dobiju sličan nivo usluga koje imaju građani EU.

  Osnivačka akta EU kažu da svaka evropska država može postati članica EU ukoliko poštuje principe i ciljeve za koje se Unija zalaže. Međutim, za realističnu perspektivu članstva, država mora da ostvari nedvosmisleni društveni konsenzus i demokratski legitimitet, te da svi zainteresovani delovi društva pruže svoj doprinos ostvarenju tog cilja. Iz tog razloga je značajno uključivanje civilnog društva u proces evropskih integracija. Tokom dosadašnjeg toka pristupanja EU, organizacije civilnog društva su pružile značajan doprinos – udružene ili individualno, svojom ekspertizom, informisanjem javnosti, praćenjem i kontrolom procesa.

  Poziv da kao predsednik Upravnog odbora podržim rad stručnog i dinamičnog tima Centra za evropske politike prihvatio sam upravo iz ovih razloga. Kompleksnost kreiranja novih javnih politika u procesu evropskih integracija postavlja brojne izazove pred državnu upravu. Jedan od njih je i pitanje legitimiteta, koje je moguće rešiti tako što će se omogućiti i civilnom društvu da pruži svoj doprinos stručnim znanjem, uključivanjem različitih nivoa vlasti i informisanjem građana. Istraživački kapaciteti CEP su upravo rukovođeni potrebom da se složeni procesi približe građanima u cilju njihovog osnaživanja za učešće u kreiranju i raspravama o javnim politikama koje se prilagođavaju budućem članstvu Srbije u EU. Na taj način građani će dobiti mogućnost da žive evropski u Srbiji i učestvuju u jedinstvenom procesu uvođenja Evrope u Srbiju.

  U ovom složenom i jedinstvenom procesu ima još mnogo posla. Pozivamo vas da nam se pridružite i da zajednički nastavimo da menjamo Srbiju za dobrobit njenih građana.

  Srđan Majstorović, Predsednik Upravnog odbora, Centar za evropske politike (od 12. oktobra 2017)

  Nazad na vrh