Slab napredak Srbije u političkim kriterijumima

24. januar 2020. – U okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), danas je formirana Međusektorska radna grupa koja će se baviti praćenjem stanja demokratije u državi, slobodom izražavanja i medijima, koji su definisani kao politički kriterijumi u procesu evropskih integracija. Za koordinatora ove grupe izabran je predsednik Upravnog odbora CEP-a, Srđan Majstorović.

„Evidentno da je u prethodnom periodu Srbija tehnički postepeno otvarala pojedinačna poglavlja i da je na više ili manje uspešan način harmonizovala svoje propise sa pravilima EU. Ali, na osnovu istraživanja relevantnih međunarodnih organizacija u domenu demokratije, odnosno onog što se podrazumeva pod političkim kriterijumima, Srbija ne ide u dobrom pravcu,“ rekao je Majstorović.

Majstorović je upozorio kako neka istraživanja pokazuju da Srbija u nekim slučajevima i nazaduje, pa da će iz tog razloga Međusektorska grupa imati zadatak da u koordinaciji redovno prati stanje reformi kada je u pitanju razvoj demokratije u Srbiji i da o tome izveštava građane, jer su to stvari od suštinskog interesa javnosti.

On je dodao i da se stiče utisak da je u poslednjih šest godina procesa vođenja pregovora sa EU naglasak isuviše stavljen na tehničke aspekte ovog procesa koji se tiču otvaranja i zatvaranja poglavlja, i to, kako kaže, ukazuje da se proces evropskih integracija „nekako otrgao” od onoga što je vrednosna osnova tog procesa.

„Ne možemo da pričamo o bilo kojoj državi da je uspešan kandidat ukoliko postoje jasne naznake da se narušava osnovni princip demokratije, a to je podela vlasti, kao i ako je očigledno da se pravo na slobodu izražavanja krši”, naveo je Majstorović. Međusektorska grupa će, dodaje, insistirati da se takve pojave ne sakrivaju „pod tepih” ili iza nekog otvaranja ili zatvaranja poglavlja, već da budu deo svakodnevne diskusije i da će insistirati na primeni propisa kako bi Srbija bila uređenija država.