Seminar za organizacije civilnog društva – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika

Centar za evropske politike (CEP) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN), u saradnji sa European Policy Centre iz Brisela, od 12. do 14. novembra 2014. organizuju seminar za organizacije civilnog društva pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika održava se u hotelu Relax u Kovačici.

Fokus seminara biće na unapređenju veština za istraživanje javnih politika, mehanizmima komunikacije sa vladinim zvaničnicima kao i razvoju praksi praćenja i evaluacije uz podršku civilnog društva. Dvodnevni seminar organizuje se u okviru projekta Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva, koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i za cilj ima podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasno uključivanje u procese praćenja i evaluacije javnih politika koje se kreiraju i sprovode u oblastima njihovog delovanja. Seminar je namenjen, pre svega, organizacijama koje nemaju već razvijene istraživačke kapacitete, a koje žele da ih razviju.

Neka od pitanja koja će se na seminaru obraditi su sledeća:

  •   Kako identifikovati i formulisati relevantne istraživačke teme?
  •   Kako ustanoviti istraživačku metodologiju koja će se odupreti kritici?
  •   Koje bitne elemente kvalitetni predlog praktične politike treba da sadrži?
  •   Koji su najdelotvorniji mehanizmi komunikacije između vlade i civilnog društva?
  •   Kako najuspešnije zastupati nalaze istraživanja – direktnim kontaktom sa državnim službenicima, kreatorima politike, donosiocima odluka ili zagovaranjem ka široj javnosti/civilnom društvu?

Radni jezici seminara su engleski i srpski. Troškove seminara (put, smeštaj i ishrana) snose organizatori.

Učesnici seminara će biti izabrani na osnovu prijavnih formulara.

Pozivamo Vas da se prijavite za seminar i popunjen prijavni formular pošaljete na adresu gavrilo.nikolic@cep.org.rs  do 31. 10. 2014. godine.

Prijavni formular

Pracenje i evaluacija javnih politika kroz podrsku civilnog drustva