Sedma godišnja ReSPA konferencija

Programska menadžerka CEP-a, Milena Lazarević, učestvovala je kao panelista na sedmoj godišnjoj konferenciji Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu, od 18-19. aprila. Ove godine konferencija je posvećena temi „Efektivno kreiranje politika: Kako osigurati željene promene kroz uspešnu implementaciju politika“.

Milena Lazarević učestvovala je u panelu na temu učešća građana u kreiranju javnih politika koji je održan u Skupštini Crne Gore. Pitanja o kojima se diskutovalo uključila su načine kako ostvariti participaciju građana, kao i kako stvoriti veću potražnju donosilaca odluka za činjenicama i proverenim informacijama kao inputima za kreiranje politika (evidence based policy making).

S leva na desno: 1. Gracia Vara Arribas, ekspert za višestepene sisteme upravljanja, Evropski institut za javnu administraciju (Kancelarija u Barseloni), 2. Igor Bandović, program menadžer Evropskog fonda za Balkan,  3. Milena Lazarević, programska menadžerka, CEP,  4. Gerhard Schumann-Hitzler, Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje, direktor Direktorata D – finansijski instrumenti i regionalni programi, 5. Igor Vidaček, Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske, 6. Zoran Vukčević, narodni poslanik, Skupština Crne Gore

Rad Milene Lazarević na temu „Učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka: Primer sektorskih organizacija civilnog društva u Srbiji“ biće objavljen u zborniku radova sa konferencije.