Sastanak radne grupe 2 NKEU

U utorak 10. februara 2015. godine održani su radni sastanci za obe podgrupe Radne grupe 2 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Svrha radnih sastanka za obe podgrupe bila je definisanje okvira radnog plana za kalendarsku 2015. godinu uz definisanje rokova za izradu preporuka za Knjigu preporuka NKEU, čije je izdavanje planirano za april. Članovi podgrupe za zaštitu potrošača imali su prilike i da se upoznaju sa zaključcima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 28, s obzirom da su sastanku prisustvovale članice pregovaračke podgrupe za ovo pregovaračko poglavlje, šireg pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. One su u razgovoru sa predstavnicima organizacija članica podgrupe istakle ključne probleme sa kojima će se Srbija susretati tokom pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 28, ali i prenele svoje lične utiske sa skrininga.

Zaključak sastanka za obe podgrupe jeste da se organizacije članice obe podgrupe aktivnije uključe ne samo u praćenje pregovora, nego i da daju svoj aktivan doprinos pregovaračkom procesu u okviru pregovaračkog poglavlja 28 kroz izradu konkretnih preporuka.

Zahvaljujemo se svim organizacijama članicama na angažovanju i nadamo se da će i naredni sastanci u ovoj godini proći u radnoj i visokomotivišućoj atmosferi.