Regionalna konferencija u Beogradu 9. i 10. septembra

Centar za evropske politike ima veliku čast da najavi regionalnu konferenciju Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives koja će se održati 9-10. septembra 2015. u hotelu Zira u Beogradu.

Cilj konferencije je da pokrene regionalnu debatu o učinku javnih uprava u zemljama Zapadnog Balkana. Poseban naglasak biće stavljen na ulogu i značaj koji revizija svrsishodnosti i evaluacija javne politike mogu imati za unapređenje procesa kreiranja javnih politika i postizanje efikasnije javne uprave u kontekstu procesa pristupanja EU. Kroz različite panel-diskusije, konferencija će ugostiti renomirane učesnike iz civilnog sektora, državnih institucija i međunarodnih organizacija i mreža.

Poseban deo konferencije biće posvećen predstavljanju komparativne regionalne studije javne politike koju su članovi CEP-a izradili u saradnji s partnerima u okviru Mreže istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi (Think for Europe Network – TEN). Studija će prikazati nalaze istraživanja o stepenu razvoja revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika, kao i potencijalu za povezivanje ova dva procesa u državama članicama Mreže: Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori.

Dodatni doprinos konferenciji daće stručnjaci i istraživači iz Evrope koji će kroz predstavljanje pisanih istraživačkih radova podeliti nacionalna iskustva u reformi javne uprave, i diskutovati o nalazima istraživanja u radnim grupama.

Konferencija predstavlja deo aktivnosti na projektu „Revizija svrsishodnosti i evaluacija javnih politika: na istom ili paralelnom koloseku“ koji se sprovodi u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), i koji je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Radni jezik konferencije je engleski. Centar za evropske politike je nosilac projekta dok su partneri na projektu Institut Alternativa iz Podgorice i Institut za evropske politike iz Skoplja.

Agendu konferencije možete pogledati ovde, a opise panela ovde.

Zvanični hešteg konferencije je #TENConference2015.

Radujemo se Vašem prisustvu!

RRPP