Radni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva (SEKO)

17. jul 2017. – Radni sastanak sa Sektorskim organizacijama civilnog društva (SEKO), kojem je CEP prisustvovao kao jedna od članica konzorcijuma SEKO za reformu državne uprave je održan. Sastanak je okupio predstavnice SEKO konzorcijuma, predstavnice TACSO i TRAG fondacije, kao i predstavnike Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva za evropske integracije.


Predstavnici Ministarstva za evropske integracije su vodili sastanak. Nakon uvodne reči gđe Ane Drljević, gđa Nevena Marčeta predstavila je trenutni status programiranja IPA II, izradu Sektorskog planskog dokumenta 2018-2020 (SPD) i programiranje IPA 2018.  O praćenju sprovođenja programa/projekata finansiranih iz IPA govorila je gđa Milica Radovanović Dumović, a potom je usledila diskusija učesnika o trenutnom stanju u SEKO mehanizmu.

Radni sastanak je organizovan sa ciljem postizanja većeg nivoa razumevanja procesa izrade Sektorskog planskog dokumenata 2018-2020 (SPD), procesa programiranja IPA 2018 i praćenja sprovođenja programa/projekata finansiranih iz IPA, kao i kvalitetniji doprinos i uključenost SEKO-a u ove procese.