Radionica za članove Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO)

30. oktobar 2017. – Radionica na temu monitoringa sprovođenja sektorske budžetske podrške za članove SEKO (Sektorske organizacije civilnog društva) konzorcijuma održana je u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Učesnici su na sastanku imali prilike da se bliže upoznaju sa terminologijom i definicijom sektorske budžetske podrške (SBP), SBP interventnom logikom (sfere kontrole i uticaja, veza sa strateškim dokumentima) i definisanjem indikatora, kao i sa okvirom za analizu rizika za SBP.  Učesnici su imali i priliku da se upoznaju kako funkcioniše sektorski monitoring u praksi, šta je sektorski reformski ugovor kao i kako se on sprovodi.

Na ovoj radionici održane su kratke vežbe o konstrukciji RJU SBP interventne logike i analizi kvaliteta indikatora i dodeljivanju indikatora različitim nivoima RJU intravertne logike, proceni oslobađanja varijabilnih tranši na primeru RJU i identifikovanju aranžmana za sektorski monitoring.

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa korišćenjem pomoći iz IPA II na ovaj način.

SEKO je inicirala Kancelarija za evropske integracije (danas Ministarstvo za evropske integracije) 2011. godine kao mehanizam saradnje civilnog društva i javnog sektora u pogledu planiranja i programiranja sredstava međunarodne razvojne pomoći, kao i njihovog praćenja i izveštavanja. U okviru SEKO mehanizma, CEP je jedna od pet vodećih organizacija koje pokrivaju oblast reforme državne uprave, i na taj način ostvaruje saradnju sa javnim sektorom u cilju uspešnog korišćenja sredstava međunarodne razvojne pomoći.