Projekat „Pripremi se za učešće“ dobija lokalno pojačanje

18-19. novembar 2019. – Grantovi u vrednosti do 5.000 evra dodeljeni su lokalnim organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ koji sprovode Centar za evropske politike – CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED, i Centar savremene politike – European Western Balkans.

Vodeći računa o kvalitetu predloženih projekata, iskustvu članova projektnog tima i ravnomernoj regionalnoj i tematskoj zastupljenosti kao dobitnici grantova između više od 30 pristiglih prijava izabrane su organizacije civilnog društva CETRA iz Pančeva, Društvo ekonomista NišaRes Publika iz KragujevcaCentar lokalne demokratije – LDA iz KnjaževcaEfektiva Udruženje ponuđača Srbije – Kragujevac. Grantovi su dodeljeni sa ciljem uključivanja lokalnih organizacija civilnog društva u proces pregovora kroz radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koje se bave ekonomskim aspektom pregovaračkog procesa.

Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – NKEU, istakla da je ovaj deo obuhvaćen pregovorima najteži za praćenje i tu postoje najmanji kapaciteti.

„Za ekonomske kriterijume najteže nalazimo sagovornike izvan akademskih krugova“ istakla je Dragojlović i dodala da mali broj organizacija civilnog društva prate ovaj proces jer su istraživanja skupa i zahtevaju opsežnu ekspertizu. Ona je rekla i da su ekonomski kriterijumi za Srbiju jedni od presudnih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i da je zato važno da sve što se radi približi lokalnim zajednicama.

„Želimo da podignemo svest o značaju ekonomskih aspekata, da odgovorimo na pitanja koja se tiču naše privrede, ojačamo kapacitete na lokalu i da se pozabavimo pitanjima koja se tiču naših života. Posebno nam je bitno da dopremo i do medija – bez medija, posebno lokalnih, naše analize neće imati efekata. Mediji mogu da alarmiraju javnost o rezultatima naših analiza – bez njih, naše analize ostaju u krugu od nekoliko eksperata koji su o istoj već sve i znali,“ istakla je Dragojlović.

Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA predstavio je projekat pod nazivom „Zašto su EU ekonomska pregovaračka poglavlja važna? – Ka boljem razumevanju u regionu južnog Banata“ sa ciljem da se organizacije civilnog društva sa područja južnog Banata osnaže da učestvuje u radu NKEU i ojačaju vidljivost ekonomskog aspekta pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU u javnom medijskom prostoru južnog Banata, sa fokusom  na pregovaračka poglavlja 16, 17, 20, 28 i 29.

Kroz projekat „Fer igra: konkurencijom do kvalitetnije medijske ponude“, Res Publika iz Kragujevca će se baviti podizanjem svesti lokalnih društvenih aktera o značaju zaštite konkurencije i transaprentnijoj dodeli državne pomoći u oblasti javnog informisanja u Kragujevcu. Aktivnosti će imati kao fokus istraživanje osnova po kome mediji u Kragujevcu dobijaju sredstva iz budžeta grada Kragujevca i tome informisati i uključiti javnost.

Udruženje „Efektiva“ iz Beograd, kroz projekat „Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača“  sprovodiće projektne aktivnosti koje se tiču poglavlja 28 i 8, a kako bi unapredili zaštitu prava potrošača u Srbiji u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača u svim njegovim segmentima. Efektiva je izložila analizu stanja u ovoj oblasti gde su naveli da Zakon o zaštiti potrošača nailazi na zloupotrebu od strane javnih preduzeća koje pružaju komunalne i srodne usluge, koji je na razne načine u praksi i kroz podzakonske akte podriven.

Kroz projekat „Lokalni privredni monitor“, Centar lokalne demokratije – LDA daće svoj doprinos u izgradnji kapaciteta lokalnih OCD u pregovaračkom procesu i ispunjavanju ekonomskih kriterijuma za članstvo u EU. Fokus projektnih aktivnosti će biti na poglavlju 20 odnosno politici razvoja preduzetništva na lokalu, a realizovaće se u 10 opština i gradova na severu i jugoistoku Srbije.

Društvo ekonomista Niša koje već aktivno učestvuje u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, sprovodiće projekat pod nazivom „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike“ sa fokusom na pregovaračka poglavlja 1, 8, 20, 28, 29. a aktivnosti će biti sprovedene na teritoriji Nišavskog upravnog okruga.

Kroz projekat „Mehanizmi za unapređenje konkurencije u javnim nabavkama u procesu pristupanja EU“ udruženje Ponuđači Srbije će nastojati da utiče na povećanje konkurencije na tržištu, povećanje ponuda po postupku javnih nabavki i racionalnijem trošenju budžetskih sredstava na području Šumadije i Zapadne Srbije.

Dan nakon potpisivanja ugovora, sa grantistima su održane radionice na temu upravljanja projektima koji se finansiraju iz budžeta EU i PRAG pravilima, finansijskom i narativnom izveštavanju i novim pravilima za vidljivost i obeležavanje projekata.

Ovaj projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.