Programski menadžer CEP-a na Dunavskoj konferenciji o vodama

Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost CEPa Dušan Protić je učestvovao na Dunavskoj Konferenciji o vodama (Danube Water Conference) koja je organizovana u Beču 7. i 8. maja 2015. godine od strane World Bank Group i IAWD. On je izložio prezentaciju pod nazivom „Pristupačnost usluga vodosnabdevanja u kontekstu zaštite potrošača i evropskih integracija – pogled iz Beograda“, na panel sesiji čija je tema bilo pitanje obaveze povratka troškova poslovanja i pristupačnost vodosnabdevanja u odnosu na zahteve Okvirne direktive o vodama (Water Framework Directive) i Direktive o vodi za piće (Drinking Water Directive). Pored toga, Protić je učestvovao i kao član panela u posebnoj diskusiji na temu mogućnosti za unapredjenje saradnje lokalne samouprave sa komunalnim kompanijama i razvoja boljih odnosa sa potrošačima. Ovo je bila prilika da se predstave trenutne aktivnosti CEPa na implementaciji projekta „Jačanje udruženja za zaštitu potrošača radi unapredjenja komunalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi”, koji podržava GIZ/ORF, medju regionalnim operaterima vodosnadbevanja i odgovarajućim predstavnicima lokalne samouprave.