Programska menadžerka CEP-a na svečanoj završnoj ceremoniji Koledža Evrope

Milena Lazarević, programska menadžerka CEP-a, obratila se u petak 21. juna 2013. diplomcima Koledža Evrope, generacija Vaclav Havel – 2012/2013, na svečanoj završnoj ceremoniji u Brižu. U svom obraćanju  govorila je o motivaciji da poslediplomske studije u oblasti evropskih poslova završi na ovoj prestižnoj akademskoj instituciji, kao i ambicijama da iskustvo i znanje stečeno na Koledžu Evrope upotrebi  u svojoj zemlji davanjem doprinosa reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Pored toga, u svom govoru osvrnula se na svoj profesionalni angažman nakon završetka studija i put koji je prešla od državne uprave do civilnog sektora.  Rad u civilnom sektoru se, prema njenim rečima, pokazao kao najpogodniji za ostvarivanje profesionalnih ciljeva koje je sebi zacrtala još kao studentkinja Koledža. Naglasila je da su se znanja i veštine koje omogućava i podstiče Koledž Evrope pokazali izuzetno korisnim, ali i da ih je potrebno kontinuirano unapređivati kako bi se održao korak sa zahtevima i dinamičnošću današnjeg tržišta rada.

Ona je u svom obraćanju ohrabrila studente i studentkinje da uzmu u obzir širok spektar mogućnosti koji im obrazovanje na Koledžu omogućava, kao i da šanse za otpočinjanje ili nastavak karijere posle Koledža traže i van granica javne uprave. Milena Lazarević je na kraju istakla i snažan socijalni kapital koji bivši studenti Koledža Evrope neguju i podstakla na stvaranje i širenje mreža alumnista, po uzoru na Alumni klub Koledža Evrope u Srbiji (AlKES), koji je pokrenula u Beogradu krajem 2012. godine.

Pored Milene Lazarević, diplomcima su se obratili i rektor Koledža Evrope Pol Demare, Ambasador Španije u Hong Kongu Huan Manuel Lopez Nadal (alumnista, generacija 1974/1975) i Eleonora Vektare, predsednica evropskog Udruženja alumnista Koledža Evrope (alumnistkinja, generacija 2001/2002).