Programska menadžerka CEP-a na okruglom stolu o planiranju i odlučivanju o javnim politikama

Programska menadžerka CEP-a Milena Lazarević je ovom prilikom posebno istakla značaj uređivanja ove oblasti za proces pregovora o članstvu Srbije u EU, kao i ostvarivanje koristi iz članstva. Unapređivanje sistema upravljanja javnim politikama Vlade tokom ciklusa kreiranja politika podrazumeva uspostavljanje adekvatnog pravnog i institucionalnog okvira za strateško upravljanje i planiranje organa državne uprave u skladu sa strateškim prioritetima Vlade i programskim budžetom. Ove aktivnosti su predviđene u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave za period 2014–2017.

Okrugli sto pod nazivom „Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama“ održan je 28. avgusta u Narodnoj banci Srbije. Diskusija ključnih zainteresovanih strana ticala se radnih verzija Nacrta zakona o planskom sistemu u RS i radnih verzija predloga uredbi o metodologijama za upravljanje javnim politikama i izradu srednjoročnih planova organa državne uprave. U diskusiji su takođe učestvovali Kori Udovički, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Dušan Vujović, ministar finansija, i Jasna Atanasijević, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, kao i članovi akademske i ekspertske zajednice koji se bave ovom oblašću.