Program ekonomskih reformi (ERP) odlična priprema za državu kandidata

20. decembar 2017. – Program ekonomskih reformi (ERP) je odličan način da se država kandidat pripremi kako bi ušla spremna u Evropsku uniju, rekao je danas na sastanku radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe) i 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) programski menadžer Centra za evropske politike (CEP) i koordinator ovih radnih grupa u okviru Konventa, Dušan Protić.

„Sve aktivnosti u vezi sa ovim dokumentom su jedna velika vežba za sve naše institucije. Imamo vremena da se uskladimo sa metodologijom načina na koji EU vodi ove politike, da puno naučimo i rešimo probleme nerazumevanja pojedinih oblasti, kako nam se ne bi desilo da smo nedovoljno spremljeni kada već postanemo članica,“ istakao je Protić.

Platformu za praćenje ERP-a je predstavila Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). Vladislav Potežica, predstavnik Ministarstva finansija, prisutnim učesnicima je objasnio način na koji se kreiraju i ocenjuju prioritetne strukturne reforme u okviru ERP-a, kakva su dostignuća i problemi tekućeg ERP-a (2017-2019), i šta će biti promenjeno u narednom ERP-u (2018-2020), čiji bi nacrt trebalo da bude dostupan do kraja ove nedelje. Podsetimo, ERP je jedan od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija Republike Srbije i donosi se krajem svake godine, sa projekcijama za dve godine.

Nakon ovog predstavljanja, Protić je sa učesnicima razgovarao na temu ERP-a u kontekstu pregovaračkih poglavlja 1 i 3, o merilima za otvaranje ova dva poglavlja koji su u bliskoj vezi sa prioritetnim reformama u ovom dokumentu, kao i o jedinstvenom upravnom mestu, pod kojim se podrazumeva da, umesto obraćanja većem broju organa ili vođenje više postupaka, stranka dobije sve relevantne informacije na jednom mestu, podnese jedan zahtev i komunicira sa jednim organom.

Centar za evropske politike (CEP) izabran je za koordinatora praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019. godine u oblastima sledećih ERP prioritetnih strukturnih reformi: upravljanje javnim finansijama; tržište energije, saobraćaja i telekomunikacija; sektorski razvoj; spoljna trgovina i investicioni podsticaji. CEP je takođe potpisnik Platforme za praćenje sprovođenja primene ERP-a za period 2018-2020. i za praćenje sprovođenja primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). U okviru Konventa, CEP rukovodi radnim grupama za pregovaračka poglavlja 1, 3 i 28.