Proces pristupanja EU, uloga OCD i poglavlja 1, 3, i 28 – obuka za organizacije civilnog društva i NKEU članice

12. decembar 2019. – Obuka za članice radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i ostale organizacije civilnog društva, Proces pristupanja EU i uloga organizacija civilnog društva u ovom procesu (sa naglaskom na lokalni nivo) i poglavlja 1, 3, i 28, održana je danas u prostorijama NALED Lab-a uz prisustvo dvadesetak predstavnika civilnog sektora.

Obuku su organizovali Centar za evropske politike – CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED i Centar savremene politike (portal European Western Balkans).

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, razgovarao je sa prisutnim predstavnicima civilnog društva o tome kako pregovarački proces izgleda u praksi. On se osvrnuo na tok pregovora, proces zatvaranja poglavlja i okončanja pregovora.

„S obzirom na to da, kada Srbija zatvori i parafira sva poglavlja, proces ratifikacije od strane svake države članice traje još oko godinu do godinu i po dana, da bismo postigli ciljani rok i ušli u EU do 2025. godine, Srbija bi morala sve prethodne korake da obavi do 2023“, objasnio je Lazarević.

O Poglavlju 1 – Slobodan protok robe, Poglavlju 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i udruživanja i Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, govorili su rukovodilac pregovaračke grupe za kretanje roba i Odseka u Ministarstvu privrede, Mile Mitrović, kao i predstavnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (MTTT) – pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za zaštitu potrošača Višnja Rakić, načelnica Odeljenja za evropske integracije Slavica Kukolj i viša savetnica Bojana Amanović.

Oni su se osvrnuli na rad na pripremi ovih poglavlja u okviru ministarstava. „Što se tiče Poglavlja 1, veliki posao je još uvek pred nama, a od EU smo dobili dva merila koja se odnose na infrastrukturu kvaliteta, konkretnije na kvalitet i bezbednost proizvoda, koje moramo da ispunimo da bismo uopšte otvorili ovo poglavlje“, rekao je Mitrović.

U dosadašnjim pregovorima sa EU, Srbija je zaključno sa 10. decembrom otvorila ukupno 18 od 35 poglavlja.

Amanović je rekla da je, s obzirom na to da su u proteklih pet godina promenjeni mnogi propisi, u MTT trenutno u toku novi skrining, koji treba da pomogne u daljem unapređenju sektorskih politika.

Ove godine navršava se 10 godina od kada je Srbija podnela zahtev za članstvo u EU. Proces proširenja ponovo je u evropskom fokusu, pogotovo nakon što je Francuska pokrenula inicijativu za uvođenje nove metodologije pristupanja EU za zemlje-kandidate.

Projekat „Pripremi se za učešće“ sprovode CEP, NALED i portal European Western Balkans, uz podršku Evropske komisije, sa fokusom na proučavanje ekonomskih aspekata u procesu pristupanja Srbije EU i aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju u odabranim ekonomskim poglavljima.