Još uvek bez dovoljno informacija o rezultatima rada vlada: Prvi rezultati PAR Monitora 2019/2020

U oblasti izrade javnih politika, PAR Monitor 2019/2020 je započeo sa praćenjem dostupnosti informacija građanima o učinku i rezultatima rada vlada na Zapadnom Balkanu.

Nalazi pokazuju da građani zemalja regiona, osim u BiH, i u manjoj meri, Severnoj Makedoniji, nemaju pristup osnovnim informacijama o radu njihovih vlada; nivo detalja u godišnjim izveštajima o radu je mahom nedovoljan za delotovorni nadzor javnosti. U pogledu razumljivosti informacija u podacima o konkretnim rezultatima u navedenim izveštajima situacija je još slabija, dok je izveštavanje o sprovođenju centralnih planskih dokumenata neredovno.

Ovaj ciklus omogućava praćenje trendova u odnosu na polazne rezultate iz PAR Monitora 2017/18, i, regionalno gledano, može se uočiti gotovo neznatan napredak. Iako su pojedine vlade revnosnije u izveštavanju o svom radu i o sprovođenju centralnih strateških dokumenata, u pogledu kvaliteta izveštavanja situacija je gotovo nepromenjena – ne objavljuju se otvoreni podaci kao ni rodno rasvrstani podaci, skoro da nema podataka o učinku i rezultatima rada, što je bio slučaj i u prethodnom ciklusu praćenja.

Uprkos opštoj slici, u nekim od zemalja regiona je u periodu između dva ciklusa monitoringa došlo do značajnih promena. Kosovo, koje je prošlog puta bilo ocenjeno najbolje od svih zemalja, u ovom krugu je postiglo samo jedan bod, usled problema u formiranju vlade i neusvajanja godišnjeg izveštaja.

Sa druge strane, najveće pozitivne promene su zabeležene u Severnoj Makedoniji, u odnosu na znatno niži rezultat u prethodnom monitoringu, usled potpunog odsustva izveštavanja. Nakon perioda političke nestabilnosti, Vlada je uspostavila praksu redovnog izveštavanja o radu, što je dovelo do toga da Severna Makedonija u ovom ciklusu zauzme drugo mesto po rezultatima u regionu.

U poređenju sa ovim značajnijim promenama, BiH, Srbija, i Crna Gora beleže tek blagi napredak. Stanje u BiH unapređeno je u pogledu uključivanja rodno razvrstanih podataka u informacije o radu uprave. U Srbiji je nastavljena praksa neredovnog objavljivanja izveštaja o radu Vlade, iako se izveštavanje o sprovođenju centralnih planskih dokumenata donekle poboljšalo, što nije uticalo na promenu rezultata za Srbiju. Jedina značajna promena u Crnoj Gori odnosi se na redovnost vladinog godišnjeg izveštavanja.

Konačno, u Albaniji nije došlo do promene kada je u pitanju način na koji Vlada izveštava o svom radu. Usled nedostatka godišnjeg izveštavanja, kao i izveštavanja o sprovođenju centralnih strateških dokumenata, Albanija je još jednom na začelju regionalne skale PAR Monitora.

Za više rezultata, molimo vas posetite: www.par-monitor.org.