Prezentacija Studije „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji“

U četvrtak 29. avgusta 2013. godine, u Maloj plenarnoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije biće održana prezentacija Studije Centra za evropske politike pod nazivom „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji.“

Prezentacija će započeti uvodnim obraćanjima Nebojše Stefanovića, predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Radoslava Sretenovića, predsednika Državne revizorske institucije i Dragane Lukić, zamenice direktora Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), USAID. Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, održaće prezentaciju nalaza i zaključaka Studije, kao i preporuka izvedenih za Državnu revizorsku instituciju Republike Srbije. Preporuke Državnoj revizorskoj instituciji izvedene su na osnovu istraživanja o evropskim i vanevropskim iskustvima dobre prakse uključivanja građana i saradnje sa civilnim društvom u oblasti eksterne revizije.

Istraživanje i sama Studija pripremljeni su u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u uspostavljanju odgovorne vlasti u Srbiji“koji Centar za evropske politike realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Agendu prezentacije možete pogledati ovde.