Predstavljeni rezultati Nacionalnog PAR Monitora na sednici WeBER NRG u Beogradu

19. jun 2023 – Danas su na sednici WeBER Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave predstavljeni rezultati Nacionalnog PAR monitora 2021/2022.

Sednica je održana uz podršku SMART Balkans regionalnog projekta i Ministarstva spoljnih poslova Norveške.Istraživači u CEP-u, autori izveštaja, predstavili su rezultate u oblasti strateškog okvira za reformu javne uprave, izrade i koordinacije politika, kao i državnoslužbeničkog sistema, politike upravljanja ljudskim resursima, odgovornosti, pružanja usluga i upravljanja javnim finansijama.Rezultati pokazuju da postoje brojna kašnjenja u godišnjim izveštajima o radu Vlade, kao i nesavršenosti u izveštavanju i nedovoljne prilagođenosti izveštaja građanima. Izveštavanje nije redovno & sveobuhvatno, a i prisutno je kontinuirano kršenje zakona prilikom postavljanja vršioca dužnosti, dok kriterijumi za izbor i ograničenja trajanja ugovora nisu dovoljno jasni. Kada je u pitanju oblast pružanja usluga, civilno društvo nema dobro mišljenje o pristupačnosti usluga za ugrožene grupe i obučenosti javnih službenika.Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu finansija, Odseka za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima iz Republičkog sekretarijata za javne politike.