• ENGENG
 • Predstavljen prvi izveštaj o napretku Srbije

  Beograd, 31. mart, Palata Srbija – Centar za evropske politke je predstavio prvi izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije za period 2014-2015, u okviru multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Događaj su otvorile potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu upravu Veronika Kretu i programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević. Događaj je organizovao Centar za evropske politike (CEP), a pored predstavnika vlade prisustvovao je veliki broj nevladinih organizacija kao i predstavnici nezavisnih državnih institucija.

  Izvestaj POUNalazi iz izveštaja ukazuju da je Srbija u velikoj meri ispunila svoje obaveze u sklopu POU, a najznačajniji napredak je ostvaren kod budžetske transparentnosti i podizanja kapaciteta civilnog društva. „Kao najveći izazov se pokazalo učešće na lokalnom niovu, pa bi preporuka za naredni period bila da lokalne vlasti više rade na uključivanju i razvoju nevladinog sektora, kao i da se i same aktivnije uključe”, rekla je Milena Lazarević.

   

  Učešće u POU, inicijativi koju je pokrenuo američki predsednik Barak Obama 2011. godine, dobrovoljni je akt država članica i preporuke nisu obavezujuće za države. Međutim, sve zemlje, uključujući i Srbiju mogu da imaju velike koristi od učešća u ovoj inicijativi, što objašnjava činjenicu da joj je pristupilo već 69 država širom sveta.  Nadovezujući se na glavni nalaz izveštaja, Milena Lazarević je dodala da je značaj POU je u tome što omogućava jedan kontinuiran i kvalitetan dijalog između različitih aktera u društvu na teme koje su nam jako bitne i zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji”. “Do sad se pokazalo da države koje imaju aktivno civilno društvo efikasnije sprovode preuzete obaveze, što je jedan od zaključaka i ovog izveštaja koji upravo ukazuje na važnu ulogu civilnog društva u procesu reforme javne uprave“, naglasila je Milena Lazarević.

  Veronika Kretu, članica Upravnog odbora POU,  rekla je da je ovo veoma važan događaj za zemlju i zato što pokazuje koliko je država uspela da primeni iz prvog akcionog plana i koje će obaveze preduzeti iz drugog plana.

  Predstavljanje izvestaja POUNeka od ključnih pitanja kojima se POU bavi su učešće građana, integritet vlasti, fiskalna transparentnost, pristup informacijama od javnog značaja, javne usluge i otvoreni podaci. Cilj Partnerstva za otvorenu upravu je da pomogne vladama da sprovode obaveze kako bi se unapredili transparentost, osnaživanje građana, borba protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.

  „Sada imamo itekako šta da izvestimo, jer se POU i njegovi principi potpuno poklapaju sa onime što je naš veliki cilj, da država promeni odnos sa građanima, da se razvije partnerstvo jer država treba da bude podrška građanima i naravno privredi, a samo na takav način možemo stvarno da dođemo do privrednog razvoja i rasta zapošljavanja koji su nam najvažniji ciljevi”, rekla je Kori Udovički.

  Nezavisni mehanizam za izveštavanje u okviru ove inicijative na godišnjem nivou ocenjuje razvoj i implementaciju nacionalnih akcionih planova radi podsticanja dijaloga i jačanja odgovornosti. Ulogu Nezavisnog mehanizma u Srbiji ima Centar za evropske politike.

  Nazad na vrh