Predstavljen prvi izveštaj o napretku Srbije

Beograd, 31. mart, Palata Srbija – Centar za evropske politke je predstavio prvi izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije za period 2014-2015, u okviru multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Događaj su otvorile potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu upravu Veronika Kretu i programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević. Događaj je organizovao Centar za evropske politike (CEP), a pored predstavnika vlade prisustvovao je veliki broj nevladinih organizacija kao i predstavnici nezavisnih državnih institucija.

Nalazi iz izveštaja ukazuju da je Srbija u velikoj meri ispunila svoje obaveze u sklopu POU, a najznačajniji napredak je ostvaren kod budžetske transparentnosti i podizanja kapaciteta civilnog društva. „Kao najveći izazov se pokazalo učešće na lokalnom niovu, pa bi preporuka za naredni period bila da lokalne vlasti više rade na uključivanju i razvoju nevladinog sektora, kao i da se i same aktivnije uključe”, rekla je Milena Lazarević.

Učešće u POU, inicijativi koju je pokrenuo američki predsednik Barak Obama 2011. godine, dobrovoljni je akt država članica i preporuke nisu obavezujuće za države. Međutim, sve zemlje, uključujući i Srbiju mogu da imaju velike koristi od učešća u ovoj inicijativi, što objašnjava činjenicu da joj je pristupilo već 69 država širom sveta.  Nadovezujući se na glavni nalaz izveštaja, Milena Lazarević je dodala da je značaj POU je u tome što omogućava jedan kontinuiran i kvalitetan dijalog između različitih aktera u društvu na teme koje su nam jako bitne i zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji”. “Do sad se pokazalo da države koje imaju aktivno civilno društvo efikasnije sprovode preuzete obaveze, što je jedan od zaključaka i ovog izveštaja koji upravo ukazuje na važnu ulogu civilnog društva u procesu reforme javne uprave“, naglasila je Milena Lazarević.

Veronika Kretu, članica Upravnog odbora POU,  rekla je da je ovo veoma važan događaj za zemlju i zato što pokazuje koliko je država uspela da primeni iz prvog akcionog plana i koje će obaveze preduzeti iz drugog plana.

Neka od ključnih pitanja kojima se POU bavi su učešće građana, integritet vlasti, fiskalna transparentnost, pristup informacijama od javnog značaja, javne usluge i otvoreni podaci. Cilj Partnerstva za otvorenu upravu je da pomogne vladama da sprovode obaveze kako bi se unapredili transparentost, osnaživanje građana, borba protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.

„Sada imamo itekako šta da izvestimo, jer se POU i njegovi principi potpuno poklapaju sa onime što je naš veliki cilj, da država promeni odnos sa građanima, da se razvije partnerstvo jer država treba da bude podrška građanima i naravno privredi, a samo na takav način možemo stvarno da dođemo do privrednog razvoja i rasta zapošljavanja koji su nam najvažniji ciljevi”, rekla je Kori Udovički.

Nezavisni mehanizam za izveštavanje u okviru ove inicijative na godišnjem nivou ocenjuje razvoj i implementaciju nacionalnih akcionih planova radi podsticanja dijaloga i jačanja odgovornosti. Ulogu Nezavisnog mehanizma u Srbiji ima Centar za evropske politike.