Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na seminaru o SIGMA Principima javne uprave

Kompletan poziv sa detaljnim informacijama može se preuzeti ovde.

Centar za evropske politike poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da prijave učešće na dvodnevnom seminaru o SIGMA Principima javne uprave, koji se organizuje u okviru Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave – WeBER, od 14. do 15. decembra u hotelu Metropol, u Beogradu.

Seminar će pružiti mogućnost učesnicama/ima da se kroz rad sa eminentnim stručnjacima, predstavnicima SIGMA programa koji će biti predavači na događaju, upoznaju sa okvirom Principa javne uprave i oblastima obuhvaćenim procesom RJU iz perspektive procesa pristupanja EU, ali i da razmotre mogućnosti za sopstveni doprinos u oblastima u kojima njihove organizacije imaju ekspertizu ili žele da je izgrade. Predstavnice/i OCD imaće priliku da daju svoj doprinos daljem razvoju Nacrta metodologije za monitoring RJU u okviru WeBER projekta kao i da doprinesu razvoju konsultativnih mehanizama za praćenje RJU na nacionalnom nivou, čije je osnivanje planirano za proleće 2017. godine u svih 6 država Zapadnog Balkana u kojima se sprovodi WeBER projekat.

Radni jezici seminara su engleski (obezbeđen prevod) i srpski. Troškove seminara (put, smeštaj i ishrana) snose organizatori (CEP i SIGMA).

Pozivamo Vas da prijavu za učešće na seminaru pošaljete na adresu jovana.knezevic@cep.org.rs najkasnije do 28. novembra 2016.