Poziv na konsultativni sastanak Nezavisnog mehanizma za izveštavanje

Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultativnom sastanku Otvorena uprava u Srbiji: Implementacija Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2014-2015. koji će se održati 21. septembra od 9.30 do 13.30 časova, u Srpskom salonu Palate Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi BeogradNacrt agende možete pogledati ovde.

Skup organizuje CEP kao nacionalna istraživačka organizacija Nezavisnog mehanizma za izveštavanje Partnerstva za otvorenu upravu uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao organa državne uprave koji je nadležan za koordinaciju izrade, implementacije i izveštavanja Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu. Idejna saradnja je uspostavljena sa Centrom za evroatlantske studije – CEAS, koji trenutno realizuje drugi ciklus projekta Zagovaranje otvorenih uprava: postavljanje dnevnog reda i praćenje akcionih planova zemalja od strane civilnog društva i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa Partnerstvom.

Tema skupa je procena srednjoročne implementacije mera i aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom 2014-2015. Skup će otvoriti Nabojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i Marijana Trifunović Stefanović, tim lider u okviru USAID Projekata za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Rad će biti podeljen po grupama koje odgovaraju obavezama Akcionog plana, kako bi se detaljnije razgovaralo o problemima, izazovima i uspesima u implementaciji i potom došlo do zaključaka o glavnim preprekama i mogućim pristupima da se one prevaziđu. Tokom diskusije želeli bismo da takođe pružimo mogućnost da se učesnici osvnu na buduće mere i aktivnosti koje bi se mogle naći u narednom Akcionom planu.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu: amanda.orza@cep.org.rs ili broj telefona: 011 2659 491, najkasnije do 17. septembra u 12 časova. Molimo Vas naglasite temu radne grupe kojoj biste se priključili.

Ovom prilikom vas takođe molimo da odvojite pola sata kako biste popunili upitnik koji je namenjen organizacijama koje se bave aktivnostima pokrivenim Akcionim planom 2014-2015. Cilj nam je da prikupimo što širi spektar iskustava, najkasnije do konsultativnog sastanka, na kom ćemo predstaviti analizu podataka. Elektronski upitnik je dostupan preko linka https://www.surveymonkey.com/r/CEP_Partnerstvo_za_otvorenu_upravu.

Hvala Vam na učešću!