“Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”

Centar za evropske politike započinje novi projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom “Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”.  Inicijativa je podržana od strane USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Cilj je ustanoviti održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog društva i građana kroz:

  1. uspostavljanje institucionalizovanog odnosa saradnje u zajedničkim naporima za dostizanje odgovornosti vlasti, i
  2. unapređenje sistema upravljanja zahtevima građana za reviziju kako bi se ostvarilo njihovo veće učešće u procesu revizije.

Ovo je nastavak uspešne saradnje CEP-a i DRI, započete 2012. godine projektom “Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji”, takođe podržanim od strane USAID JRGA.