Pokrenuta veb-stranica projekta WeBER

Počev od danas, u funkciji je nova veb-stranica našeg projekta WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform)!

Proveravajte je redovno kako biste stekli uvid u poslednja dešavanja u pogledu praćenja reforme javne uprave od strane civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, možete se detaljnije upoznati sa projektom WeBER, kao i naučiti o specifičnim alatima i proizvodima koje nastojimo da razvijemo.

Nadamo se da će Vam ovaj portal biti koristan u svojoj ranoj fazi razvoja i da će inspirisati mnoge organizacije civilnog društva da nam se pridruže u partnerskoj mreži. U narednom periodu ćemo intenzivirati rad na uređivanju njegovog sadržaja.

Pristupite stranici! – www.par-monitor.org