Pogled ka budućnosti proširenja EU

23. april 2020 –  Događaj „Samit u Zagrebu: momenat odluke o proširenju EU?“ organizovan je danas u saradnji Think for Europe mreže (TEN) i Clingendael instituta. Cilj događaja bio je da obezbedi bolje razumevanje trenutnog stanja politike proširenja EU i omogući razmena stavova između vodećih eksperata i javnosti na Zapadnom Balkanu i u Holandiji.

Prvi deo bio je zatvoren događaj, održan po Chatham house pravilima, a u njemu su učestvovali holandski parlamentarci i eksperti iz regiona i EU i podelili svoje perspektive o trenutnom stanju procesa proširenja EU. U drugom delu događaja, koji je bio otvoren za javnost, Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora u Centru za evropske politike – CEP, Milica Delević, direktorka za upravljanje i političke poslove u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Wouter Zweers, naučni saradnik na Clingendael institutu, diskutovali su o efektima krize COVID-19 na odnose EU – Zapadni Balkan, perspektivama Samita u Zagrebu, revidiranoj metodologiji proširenja Evropske komisije i zaključcima martovskog sastanka Evropskog saveta.

U pogledu nove metodologije proširenja, Majstorović je istakao da je njegov savet za zemlje proširenja da se pridržavaju nove metodologije i da se fokusiraju na oblasti koje se mogu dostaviti u okviru klastera koji su definisani novom metodologijom. „Nova metodologija je pozitivan znak, ali nema garancija. Ono što je najvažnije za proces proširenja je spremnost kandidata, više kredibiliteta od strane EU i širi kontekst u kojem EU treba da pronađe sebe“, rekao je Majstorović.

Delević je takođe ukazala „ne treba kriviti staru metodologiju za sve“, iako „nova metodologija ima pozitivnih tačaka i manje zaostajanja“.

Samit EU – Zapadni Balkan (Samit u Zagrebu), prvobitno predviđen da se održi u Zagrebu 7. maja, odložen je do juna. Novi datum biće utvrđen u junu u dogovoru sa predsednikom Evropskog saveta, ili će biti organizovana video konferencija u nekom trenutku na kraju hrvatskog predsedavanja.

„Hrvatska je uspela da zadrži proces proširenja na agendi Saveta – treba da izdvojimo trenutak da priznamo uspehe njihovog predsedavanja u ovim teškim vremenima“, istakao je Majstorović.

Majstorović je naglasio da je dobro političko liderstva izuzetno važno za proces evropskih integracija. „Političko liderstvo je bitna komponenta procesa, potrebna da se izbegne politizacija proširenja i na strani kandidata i na strani EU. Proces proširenja treba da bude zasnovan na demokratskim principima i dijalogu u okviru demokratskih institucija. Jedna od vlada koja pokazuje takvo efikasno političko upravljanje je trenutna vlada u Severnoj Makedoniji. Voleo bih da vidim više takvih vlada koje idu u pozitivnom političkom pravcu“, rekao je Majstorović. On je takođe istakao da EU treba da igra veću ulogu u koordinaciji javnih zdravstvenih politika. „Pandemije ne priznaju nacionalne granice i moraćemo da radimo zajedno – EU stoga mora uzeti u obzir zemlje Zapadnog Balkana,“ istakao je on.

Majstorović je takođe pomenuo da pandemija COVID-19 donosi sa sobom potrebu za bližom saradnjom na Zapadnom Balkanu, što zahteva deljenje kapaciteta javnog zdravlja, kao i drugih kapaciteta. „Ova saradnja mora biti unapređena“, naglasio je on.

Događaj je organizovan u okviru projekta Europeanisation Beyond Process, uz podršku Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE).

Webinar video možete videti ovde.