Peti sastanak Sektorskog odbora za praćenje i komponente IPA (TAIB).

21. decembar 2017. – Danas je u Palati Srbija održan peti sastanak Sektorskog odbora za praćenje i komponente IPA (pomoć u tranziciji i izgradnji institucija – TAIB). Sastanku je prisustvovao i Đorđe Popović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kao predstavnik kozorcijuma Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO). SEKO je mreža organizacija koja, između ostalog, prati i IPA komponente, a u okviru koje je CEP jedna od pet vodećih organizacija koje pokrivaju oblast reforme državne uprave.

Na sastanku se diskutovalo o centralizovanom i decentralizovanom načinu sprovođenja IPA (TAIB) projekata, koji su problemi u sprovođenju i u kojoj meri su preporuke sa prethodnog sastanka Sektorskog odbora bile sprovedene. Na sastanku se najviše razgovaralo o sektorima zaštite životne sredine, poljoprivrede, energetike i  transporta.

Rečeno je takođe da je vrednost IPA 2013 TAIB 151 milion evra, da je kontraktovano (ugovoreno) 135 miliona evra, odnosno da je procenat kontraktovanja 83,6%. Procenat kontraktovanja za IPA 2014 je 17%, što nisu dobri rezultati s obzirom da je bilo planirano da do danas bude 25%, zaključeno je na sastanku.

Učesnici sastanka su takođe obavešteni da će se od sledeće godine zajedno održavati monitoring komiteti za IPA i TAIB.