Početna / Partnerstva / Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

U okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), platforme za saradnju i konsultacije između civilnog društva i Vlade u procesu pregovora Srbije o pristupanju EU, uspešno vodimo četiri radne grupe koje pokrivaju Pregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala i Pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge; Pregovaračko poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga; Pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija, i Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Pored toga, CEP vodi i Međusektorsku radnu grupu za politički kriterijum. Unutar radnih grupa svoj doprinos nam pružaju brojne organizacije civilnog društva i poslovna udruženja aktivni u ovim oblastima. Naše sednice radnih grupa proizvode konstruktivnu diskusiju između predstavnika civilnog društva i resornih ministarstava o tekućim dešavanjima u pregovorima o ova dva poglavlja. Svake godine, rad u radnim grupama rezultira u razvijenim preporukama namenjenim državnim organima, za unapređenje stanja u oblasti slobodnog kretanja robe i zaštite potrošača i zdravlja.

Državne institucije i civilno društvo prepoznaju značaj NKEU s obzirom na kapacitet ove platforme da artikuliše stavove velikog broja predstavnika civilnog sektora i prosledi ih državnim pregovaračkom strukturama. Predstavnici civilnog sektora u radu NKEU mogu učestvovati u okviru radnih grupa koje pokrivaju jedno ili više pregovaračkih poglavlja. Konvent zaseda na Plenarnim sednicama, Sednicama radnih grupa i donosi Zaključke i preporuke. Svaku radnu grupu koordiniše po jedna organizacija odabrana na osnovu znanja i ekspertize koju poseduje. Koordinatori radnih grupa čine Programski savet NKEU.