Početna / Partnerstva / Banatska platforma

Banatska platforma

Svojim iskustvom i ekspertizom u oblasti Evropske unije doprinosimo radu Banatske platforme – regionalne inicijative predstavnika civilnog sektora sa prostora Banata koji prate proces pristupanja Srbije EU, i koji putem konsultacija sa predstavnicima pregovaračkih struktura Vlade Republike Srbije žele da daju svoj doprinos pregovorima. Kao članica Banatske platforme, održali smo seriju obuka za organizacije civilnog društva širom Srbije u cilju jačanja njihovog kapaciteta i unapređenja znanja o procesu pregovora.

Banatska platforma je osmišljena kao mesto za artikulaciju stavova lokalnih aktera u cilju uspešnije komunikacije sa nadležnim organima (naročito pregovaračkim strukturama Vlade RS) i drugim predstavnicima civilnog sektora (naročito Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji) sa druge strane. S obzirom na značaj poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine za Banat, fokus Banatske platforme je na praćenju Poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) i 27 (životna sredina), međutim ova Platforma se ne mora nužno baviti samo ovim temama u okviru pregovaračkog procesa. U okviru Banatske platforme se održavaju i obuke, radionice, okrugli stolovi i konferencije za članice platforme odnosno druge zainteresovane strane. Rad Banatske platforme vodi Ekološki centar Stanište iz Vršca.