Panel diskusija: Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima

17. decembar 2019. – U saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji, u utorak, 17. decembra, u prostorijama EU info centra u Beogradu, Centar za evropske politike – CEP je organizovao panel diskusiju Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima. Teme diskusije su bile napredak u procesu reforme javne uprave u Srbiji, prepreke i problemi tokom tog procesa, dobre prakse ostalih zemalja, kao i kako proces evropskih integracija može doprineti boljoj javnoj upravi.

Skup je otvorio Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji. On je rekao kako javna uprava postaje boljom kroz poboljšanje kadrova, bolje planiranje, usmerenost na građane, nadzor nad budžetom i ostalim srodnim procesima. „EU već dugo podržava Srbiju u ovim reformama i nastaviće sa tim,“ rekao je ambasador.

Nakon uvodne reči, Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, Ljiljana Uzelac, načelnica Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Gregor Virant, šef programa SIGMA i bivši ministar za državnu upravu Slovenije i Štefen Hudolin, šef Drugog sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji razgovarali su o ovim temama. Panel je moderirala Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

Panelisti su se složili da je u prethodnim godinama Srbija ostvarila napredak i da je njena javna uprava, naročito u oblasti pružanja javnih usluga, unapređena, istakavši primere poput eBebe i eZUP-a. U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu trenutno je u toku izrada strategije reforme javne uprave za period 2021-2030. godine, rekla je Uzelac, naglasivši kako će sve procedure biti formulisane kao usluge, kako bi se postigla potpuna okrenutost građanima.

Maravić je istakao kako je još uvek dug put do javne uprave u kome su građani zaista u centru pažnje. Iako je to tako u strategiji, praksa je još uvek daleko od toga.

„Građani nemaju poverenja u upravu jer je napredak u razmeni informacija među institucijama, koji je svakako ostvaren, bitan nama, ali građaninu je bitno koliko je čekao u redu, da li je uslužen kako treba, koliko je bilo jednostavno doći do određene usluge. Sistem je još uvek previše krut, naročito na lokalu,“ istakao je Maravić.

Gregor Virant je istakao kako merenja Sigme, zajedničkog programa Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, pokazuju da je u oblasti usluga ostvaren solidan napredak. On je posebno istakao važnost centralizacije registara u cilju sprečavanja zloupotrebe, i dodao da je to praksa koju bi trebalo da slede svi, uključujući i javne agencije i organe u sastavu ministarstva. Hudolin je dodao da je u reformi javne uprave najbitniji kontinuitet, a da se javna uprava menja i unapređuje prikupljanjem informacija o zadovoljstvu građana njenim rado, što predstavlja standard u evropskim zemljama.