Okrugli sto: Da li smo zadovoljni javnim uslugama?

29. novembar 2017. – U prostorijama Medija Centra u Beogradu održan je Okrugli sto: „Fali Vam jedan papir? Da li smo zadovoljni javnim uslugama?“, na kome je predstavljeno istraživanje koje su sproveli Centar za evropske politike i Evropski pokret u Srbiji sa još 12 partnerskih organizacija u okviru projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ koji finansira USAID.

Konferenciju je otvorio Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. Katarina Tadić, istraživačica u CEP-u i ekspertkinja na projektu i Tara Tepavac, menadžerka projekta i istraživačica Evropskog pokreta u Srbiji, predstavile su rezultate istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja, izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u osnovne škole i predškolske ustanove, kao i iskustva građana prikupljena preko portala www.mojauprava.rs u okviru kampanje „JA u centru pažnje“.

Istraživanje je pokazalo da, iako većina građana izražava zadovoljstvo kvalitetom usluga, ipak i dalje postoji puno problema. Neljubaznost službenika u kontaktu sa građanima, neorganizovanost, neusklađenost procedura i dugo čekanje u redovima su neki od najvećih zamerki koje građani imaju na rad javne uprave.

Pozivamo vas da ostavite svoje komentare o iskustvu u kontaktu sa javnom upravom na www.mojauprava.rs, što će poslužiti kao baza za naredna istraživanja.