Ojačani kapaciteti civilnog društva u oblasti sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije

5. septembar 2018. – Danas je u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti završena trodnevna radionica/obuka za predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD), namenjena jačanju kapaciteta OCD u sprovođenju situacionog testiranja diskriminacije, kao i unapređivanju njihovih trenerskih veština.*  Na ovoj obuci su učestvovali predstavnici/ce 15 nestranačkih, nepolitičkih i neprofitnih udruženja građana sa područja Beograda i unutrašnjosti Srbije, čije oblasti delovanja obuhvataju borbu protiv diskriminacije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, kao prava pojedinačnih osetljivih grupa.

Predavačice na obuci, Kosana Beker i Vesna Petrović, predstavile su učesnicima načine sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije, izazove i probleme sa kojima se OCD koje ga sprovode susreću, načine otklanjanja nedoumica i problema u vezi sa testiranjem, zašto je obavezna saradnja sa Poverenikom u ovom procesu, kao i koje su mogućnosti umrežavanja OCD u ovoj oblasti. Učesnici obuke imali su priliku i da unaprede svoje trenerske veštine, kao i veštine prenošenja znanja kroz rad sa predavačem Edinom Veljovićem.

Nakon završene obuke, učesnicima su dodeljeni sertifikati. U budućnosti se očekuje njihova saradnja sa Poverenikom u zajedničkoj borbi protiv diskriminacije na osnovu i prema mehanizmima saradnje o kojima je bilo reči na obuci.

„Zaista mi je drago da smo na ovoj trodnevnoj obuci imali predstavnike civilnog društva iz cele Srbije, da ste odlučili da se na ovaj način bavite zaštitom građana i da ste situaciono testiranje prepoznali kao mehanizam koji ćete koristiti u svom budućem radu, u cilju unapređivanja položaja svih građana i stvaranja boljeg i zdravijeg okruženja za sve nas. U vama prepoznajemo sagovornike i partnere“, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, koja je učesnicima podelila sertifikate o završenoj obuci.

Obuka je sprovedena u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije“ koji podržava Vlada Velike Britanije kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF), a čiji je korisnik Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ovaj projekat doprinosi jačanju vladavine prava i demokratske odgovornosti, a kao očekivani rezultat postavlja unapređenje sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije.

*Situaciono testiranje je eksperimentalni metod utvrđivanja diskriminacije i pribavljanja dokaza koji verodostojno oponaša situaciju diskriminacije.