Održane sednice radnih grupa za poglavlja 1 i 28

29. mart 2017. – Kući ljudskih prava održane su sednice Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – za poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe) i Radne grupe za poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja) kojima rukovodi CEP. Pored stalnih članova radnih grupa, skupu su prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i potrošačkih organizacija.

Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i koordinator ovih radnih grupa, na  sednici Radne grupe za poglavlje 1, osvrnuo se na razvoj stanja u oblasti slobode kretanja robe u proteklom periodu i usmerio diskusiju u pravcu analize stanja napretka i ostvarenja preporuka za 2015-2016 godinu koje je izradila ova radna grupa, kako bi izveli zaključke o aktuelnom stanju za kreiranje novih preporuka i onoga šta treba da bude u fokusu aktivnosti u ovom pregovaračkom poglavlju u periodu 2017–2018.

Mila Stanković, predstavnica Ministarstva prirede i sekretar Pregovaračke grupe za poglavlje 1, istakla je da se čekaju kometari Evropske komisije na nacrte akcionih planova za harmonizovan i neharmonizovano područke, koji čine merila za otvaranje pregovora o ovom poglavlju. U oblasti infrastrukture kvaliteta najnoviji iskorak je postignut  kada je Instituit za standardizaciju Srbije postao punopravni član CEN i CENELEC. Ministarstvo aktivno radi na prenošenju zakonodavstva, preko 90 procenata zakonodavstva EU je preneto u pravni sistem Srbije.

Kroz diskusiju su se detaljno analizirali svi nedostaci i mapirana su područja u kojim nije zapažen napredak i sednica je završena usaglašavanjem ključnog sadržaja za izradu novih preporuka NKEU za ovo pregovaračko poglavlje.

Na sednici Radne grupe za poglavlje 28, Protić je izložio razvoj stanja u oblasti zaštite potrošača i zaštite zdravlja u proteklom periodu i sumirao nekoliko oblasti u kojima su vidljivi najveći izazovi u ostvarivanju napretka. Nebojša Lazarević, član užeg pregovaračkog tima Republike Srbije u pregovorima o pridruživanju EU, predstavio je članovima radne grupe presek stanja u ovoj oblasti, naglašavajući koje su to prioritetne aktivnosti u predstojećem periodu. Lazarević je istakao da je u toku izrada pregovaračke pozicije, kao odgovor na skrining izveštaj Evropske komisije. Pošto se ovo poglavlje odnosi na dve oblasti, zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja, javljaju se problemi tehničke prirode da se na radi posebno za oblast zdravlja, a posebno za potrošače. Pošto pregovaračka pozicija za svako poglavlje mora da bude potpuno jedinstvena i ujednačena, pregovarački tim je pripremio uputstvo za izradu i trenutno zajedno sa ekspertima radi na skraćivanju radne verzije teksta, koji je u ovom momentu značajno veći od okvirnog standarda za pregovaračke pozicije. Izazovi su najuočljiviji kod institucionalnog okvira gde je neophodan dalji rad na jačanju administrativnih kapaciteta, zatim jasna pravna uređenost i kod zaštite zdravlja i dalje su izražene manjkavosti u delu koji se odnosi na eZdravlje.

Učesnici su se dotakli i pitanja uloge lokalne samouprave u ovim oblastima i usaglasili oko dve inicijative koje će se preduzeti u narednom periodu i to, ispitivanje postojeće strukture i modela podrške organizacijama za zaštitu potrošača i analiza stanja eZdravlje sistema iz ugla civilnog društva i korisnika (pitanje funkcionalnosti). Sednica je zaključena usaglašavanjem okvira u kom će biti izrađene nove preporuke za ovo poglavlje, za period 2017-2018. godine.